Lomu spēle Folio Livoniae


Facebook notikums
Pieteikties
Ja vēlaties nosūtīt grupas pieteikumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu folio.livoniae@gmail.com

1. Rīga

Pilsēta ir tikko dibināta, bet to jau apjož stipri mūri.

Bīskaps Alberts ir devies uz Brēmeni pēc jauniem svētceļniekiem, viņa vietnieks ir cisterciešu ordeņa mūks, Zobenbrāļu ordeņa dibinātājs Teoderiks jeb Dītrihs. Viņam palīdz ordeņa bruņinieki, kalpotāji un mūki.

Pilsētā atrodas arī laicīgie teitoņu bruņinieki - līdzbrāļi, kuri neietilpst ordenī, bet ir ieradušies pēc bīskapa ielūguma cerībā iegūt jaunas zemes šajā pagānu valstībā. Viņus pavada svīta un ieročnesēji. Taču pirmie Rīgā ieradās tirgotāji un amatnieki, kuri iepērk preces no vietējiem iedzīvotājiem un ved tās tālāk uz Rietumeiropu. Viņi ir ieradušies ne tikai no dažādām Vācijas pilsētām, bet arī no citām valstīm.

Rīgā jau darbojas pirmā baznīca, kuru ir uzcēluši namnieki, to apmeklē visi pilsētas iedzīvotāji – sākot ar bruņiniekiem un beidzot ar kristītajiem līviem, kuri dzīvo pie pilsētas.

Aptuvens lomu saraksts:

vārds apraksts Skaits Loma aiznemta
Dītirhs Bīskapa Alberta pārstāvis, mūks un karotājs, neoficiālais Rīgas galva. 1
Bīskapija Bīskapijas piederīgie, mūki, Alberta un Dītriha palīgi, tostarp arī hronists Latviešu Indriķis 2-6
Dievmātes Marijas Baznīca Dievmātes Marijas baznīcas prāvests un baznīckalpi 1-5
Venno fon Rorbahs Zobenbrāļu ordeņa maģistrs, bruņinieks no nelielas vācu pilsētiņas Naumburgas, kas atrodas Hesenē. Ordenis ir pakļauts bīskapam. 1
Zobenbrāļu ordenis Zobenbrāļu ordeņa bruņinieki. Obligāta tērpa sastāvdaļa - balts apmetnis ar maltas krustu un zobenu. 2-8
Bruņinieks Engelbrehts Vecais barons, zaudējis savas zemes Saksijā un meklē jaunu lēni Livonijā. Bīskapa protežē. 1
Bruņinieks Johans Engelberta dēls, jauns dīkdienis, kurš meklē piedzīvojumus. 1
Bruņinieki Daniels un Arnolds no Meindorfas Bruņinieka Johana līdzgaitnieki, tādi paši jauni vējagrābšļi 2-3
Dortmundas Konrāds un citi bruņinieki Nabadzīgi bruņinieki, kuri ieradušies no Vācijas laimes meklējumos. Ar savām svītām, ģimenēm un kalpiem. 1-10
Tirgotājs no Lībekas Galvenais vilnas iepircējs Livonijā. Ar ģimeni un kalpiem. 1-6
Tirgotājs no Hamburgas Galvenais graudu un miltu iepircējs Livonijā. Ar ģimeni un kalpiem. 1-6
Kalējs Ar ģimeni un mācekļiem. labo bruņas bruņiniekiem un viesiem. 1-6
Dzirnavnieks Vienīgais dzirnavnieks apvidū. Ar ģimeni un kalpiem. Dzīvo aiz pilsētas sienām. 1-6
Aso un Imauts Kristītie līvi. Iepriekšējā lībiešu vadoņa bērni no Turaidas. 2
Lībiešu ciems Kristīto līvu ciems blakus Rīgai. Maksā meslus Rīgas bīskapam. 2-12
KOPĀ 20-70

2. Koknese

Polockas kņazistes rietumu priekšpostenis. Vēl nesen viņi ievāca meslus no visām apkārtnes ciltīm un ciematiem, bet saistībā ar jaunajiem draudiem no kristīgo puses un vietējo vadoņu karadraudžu pastiprināšanos, kā arī ar to, ka Polockas kņazs ir vairāk aizņemts ar ķildošanos ar Smoļenskas un Rjazaņas kņaziem, Koknese zaudē savu ietekmi reģionā.

Ķēniņš Vetseke jeb Kņazs Vjačko ir precējies ar lietuviešu vadoņa meitu, viņa karadraudzē ir gan krievu, gan latgaļu karavīri, bet pils iedzīvotāji gandrīz visi ir latgaļi un sēļi.

Aptuvens lomu saraksts:

vārds apraksts Skaits Loma aiznemta
Ķēniņš Vetseke
jeb kņazs Vjačko
Polockas kņaza Borisa Davidoviča dēls. Gudrs valdnieks un bezbailīgs karotājs. 1
Daugerūta Ķēniņa Vetsekes sieva, Lietuvas kunigaiša Daugerūta meita. Pareizticīgā. 1
Sofija Ķēniņa Vetsekes meita. Jauna meitene precību gados, romantiska dvēsele. 1
Vecākā karadraudze Ķēniņa Vetsekes vecākā karadraudze. Pieredzējuši karavīri. Iespējams, precējušies ar vietējām latgalietēm. 2-8
Juanākā karadraudze Ķēniņa Vetsekes jaunākā karadraudze. Jauni karavīri, bieži vien karadraudzes locekļu dēli. Vetsekes radinieks Vladimirs. 2-8
Saime Ķēniņienes un ķēniņmeitas kalpones, pils pārvaldnieks, dziednieks un citi 4-10
Lietuvieši Ķēniņienes radi, kuri ieradušies ciemos. Ķēniņienes māsa/māsas ar apsardzi un kalpiem. 3-10
Kalējs Ar ģimeni un mācekļiem. Labo bruņas karadraudzei un viesiem. Aizbēdzis no Pleskavas, lai izvairītos no kņaza dusmām. 1-6
Priesteris Mihails Pareizticīgo baznīcas priesteris ar klēru (palīgiem) 1-5
Rūsiņš Pie pils esošās latgaļu apmetnes vadonis/vecākais 1-4
Latgaļi un sēļi Pie Kokneses esošā ciema iedzīvotāji, zemnieki un amatnieki 4-12
Dziedniece/zāļu sieva Ārstē ievainojumus, traumas un slimības. Var būt ar mācekli 1-2
KOPĀ 22-68

3. Turaida

Viena no lielākajām līvu pilsētām. Dižais līvu valdnieks Anno ir gājis bojā aizdomīgos apstākļos. Anno dēli ir aizbēguši uz Rīgu, bet Turaidā sāk valdīt tās bijušais karavadonis Kaupo, kurš ir precējies ar Pleksavas karavadoņa meitu Varvaru.

Neskatoties uz traģiskajiem notikumiem, līvu karapulks joprojām ir spēcīgs un kaujasspējīgs, bet vienkāršos iedzīvotājus visai man satrauc vadoņu problēmas.

vārds apraksts Skaits Loma aiznemta
Kaupo Turaidas līvu cilts vadonis. Bijušais karavadonis. Ambiciozs, gudrs un viltīgs valdnieks. 1
Varvara Kaupo sieva, Pleskavas karavadoņa meita. Viņai ir liela ietekme uz vīru un patīk iejaukties politikā. 1
Vesiķis Vēl viens Anno karavadonis, kurš tagad ir Turaidas karadraudzes vadītājs. 1
? Vesiķa sieva. Igauniete no Ungaunijas. Ienīst Varvaru. 1
? Vesiķa dēls. Jauns karotājs. Alkst slavas un varoņdarbu. 1
Karadraudze Līvu karaspēks, rūdīts cīņās ar latgaļiem un lietuviešiem. 4-10
Turaidas „galms” Varvaras un Vesiķa sievas draudzenes, karadraudzes locekļu sievas, kalpones un kalpi. 3-10
Pleskavas tirgonis Varvaras radinieks. Ar ģimeni, kalpiem un apsardzi. 2-10
Turaidas iedzīvotāji Zemnieki un zemnieces. Audzē labību, lopus, vērpj vilnu utt. 4-12
Dravnieks Dravnieks ar ģimeni, viens no visturīgākajiem līviem apmetnē 1-4
Kalējs Ar ģimeni. Labo bruņas karadraudzei. 1-4
Dziedniece/zāļu sieva Ārstē ievainojumus, traumas un slimības. Var būt ar mācekli 1-2
KOPĀ 21-57

4. Daugmale

Centrālā zemgaļu tirdzniecības pilsēta ar jauktu iedzīvotāju sastāvu. Sākusi zaudēt savu ietekmi pēc Kokneses, bet pēc tam arī Rīgas celtniecības. Romas pāvests Inocents III 1200. gadā aizliedza kristīgajiem tirgotājiem apmeklēt Daugmales ostu. Ķēniņš Viestards cenšas apvienot visus zemgaļus pret to senajiem ienaidniekiem līviem un lietuviešiem.

vārds apraksts Skaits Loma aiznemta
Viestards Zemgaļu ķēniņš no Tērvetes. Gudrs valdnieks un karotājs. Rīgas bīskapa sabiedrotais. Neprātīgi iemīlējies savā jaunajā sievā. 1
? Jaunā Viestarda sieva no Mežotnes valdnieku dzimtas. 1
Vanags? Viestarda palīgs. Viltīgs politiķis un diplomāts, dižciltīgs zemgalis no Tērvetes. 1
Kāsis? Jaunais Viestarda karavadonis, dižciltīgs zemgalis no Mežotnes. 1
Donno? Kuršu vadonis, kuršu sūtniecības vadītājs. Romantisks un bezbailīgs jauneklis. 1
Karadraudze Tērvetes un Mežotnes apvienotā karadraudze. 4-10
Daugmales „galms” Kalpones un kalpi. Karadraudzes locekļu sievas. 3-10
Kuršu sūtniecība Kuršu karavīru vienība un kalpi. 2-10
Daugmales iedzīvotāji Zemnieki un zemnieces. Audzē labību, lopus, vērpj vilnu utt. 4-10
Tirgotājs no Novgorodas Ar kalpiem un apsardzi 1-4
Dāņu tirgotājs С Ar kalpiem un apsardzi. Slēpjas no kristiešiem pāvesta aizlieguma dēļ. 1-4
Dziedniece/zāļu sieva Ārstē ievainojumus, traumas un slimības. Var būt ar mācekli 1-2
KOPĀ 21-55

Papildu lokācijas (nometnes):

5. Beverīna

Latgaļu ciems. Tālavas centrs.

Beverīnu pavisam nesen ir izlaupījuši igauņi. Ķēniņš Tālivaldis atstāj valdīt ķēniņvalstī un pilsētā savus dēlus Rameku un Drivinaldi [Druvvaldi], bet jaunākajam dēlam Varibulam atstāj tikai savu zobenu, bet pats dodas pie Pērkona priesteriem.

vārds apraksts Skaits Loma aiznemta
Tālivaldis Atteicies no troņa un devies pie Pērkona priesteriem 1
Zvirbulis Jauns koklētājs, kurš pavada Tālivaldi 1
Rameka un viņa galm Vecākais Tālivalža dēls, ar ģimeni, kalpiem un karadraudzi. 5-12
Drivinaldis [Druvvaldis] un viņa galms Vidējais Tālivalža dēls, ar ģimeni, kalpiem un karadraudzi. 5-12
Varibuls Jaunākais Tālivalža dēls. Atrodas Koknesē. 1
Beverīnas iedzīvotāji Zemnieki, zemnieces, amatnieki, dziednieki utt. 4-12
KOPĀ 17-39

6. Lietuviešu nometne (sirotāju vienība vai sūtniecība)

Vadonis Žvelgaitis un 10-20 cilvēki

7. Igauņu nometne (sirotāju vienība vai sūtniecība)

Vadonis Lembits un 10-20 cilvēki

8. Novgorodas nometne (sirotāju vienība vai sūtniecība)

Vadonis simtnieks Kondrats Mihalkovičs un 10-20 cilvēkiSpēles tehniskās lokācijas, speciālie un NPC personāži

1. Svētkalns

Svētais kalns, kurā atrodas Pērkona svētnīca. Uz turieni dodas varoņi lūgt svētību kaujā. Kristieši tur iekļūt nevar. Priesterus un svētnīcu apsargā karotāji vilkači.

Pērkona priesteris (NPC), 1 cilvēks.

Iespējami priesteru palīgi (NPC), ne vairāk kā 2 cilvēki.

Karotāji vilkači, 2-6 cilvēki. Obligāts atribūts – vilkāda vilkača veidola modelēšanai.

2. Velna ala

šeit naktīs raganas un burvji savācas uz savām dzīrēm, kurās valda Velins. Dienās Velins staigā pa ceļiem un ciemiem, muļķojot vientiešus. Taču ir arī iespējams apmuļķot viņu pašu.

Velins (NPC), 1 cilvēks.

3. Burvji un raganas

Var dzīvot jebkurā pilsētā vai ciemā, gan pagānu, gan kristiešu vidū. Pat mūks var būt slēpts burvis.

šiem personāžiem būs spēkā speciāli (slēgti) noteikumi.

Raganu un burvju skaits uz apdzīvotu vietu ir ierobežots, tādēļ, ja vēlaties spēlēt šādu lomu, iesniedziet savu pieteikumu laikus.

4. Staburags

Tikai saullēktā un saulrietā, kad Staburagu ieskauj migla, parādās Staburadze. Jaunavas var lūgt Staburadzei piepildīt viņu kvēlāko vēlēšanos. Bet Staburadze var pieprasīt atbildes pakalpojumu.

Staburadze (NPC), 1 cilvēks.

5. Jods

Ja iedzīvotāji ir nokaitinājuši dievus, pie viņiem var ierasties briesmīgais Jods. Parastie ieroči viņam nekaitē, bet viņš pats var gan izmīdīt sējumus, gan saplosīt lopus, gan iznīdēt cilvēkus. No viņa var atpirkties tikai, atdodot nevainīgu jaunavu. Vai arī atrast varoni ar burvju zobenu, kurš varēs uzvarēt briesmoni.

Jods (NPC), 1 cilvēks.

6. Laima

Pa Livonijas ceļiem staigā Laimas māte, un ne katrs sapratīs, ka ir runājis ar dievieti. Labos cilvēkus viņa atalgo, bet ļaunos – soda.

Laima (NPC), 1 cilvēks.

preloader
SQL ERROR: The table 'cache_session' is full
SQL: replace into cache_session VALUES ( 'c9c8971f1dcb23bfafcecd347a940f31', 'started|i:1721832114;', '1721832114' )
at /home/balticsword/server_pub/_class/cached.php line 634